Noi aderăm la
„Codul etic de practică”
al ICF, EMCC şi AoEC

Standardele practicii etice ale ACEA, la care aderă fiecare dintre membrii asociaţiei:

1. Eu mă voi comporta în aşa fel încât să reflect progresiv coachingul ca profesie şi mă voi  reţine din a face ceva ce ar dăuna înţelegerii publice sau modului de acceptare a coachingului ca profesie.
2. Eu îmi voi identifica cu acurateţe nivelul meu de competenţă în coaching şi voi comunica nivelul calificării mele, expertiza sau experienţa personală în calitate de coach.
3. Eu mă voi asigura de fiecare dată că fiecare client al meu înţelege natura coachingului şi termenii contractului de coaching dintre noi.
4. Eu nu voi induce în eroare sau nu voi face afirmaţii false despre ceea ce clientul meu va primi din procesul de coaching sau de la mine în calitate de coach al său.
5. Eu voi respecta confidenţialitatea informaţiilor primite de la clientul meu, cu excepţia cazului în care sunt autorizat de client sau a cazului în care sunt obligat de lege.
6. Eu voi obţine acordul, după informare prealabilă, de la fiecare dintre clienţi înainte ca să le folosesc numele ca recomandare, ca referinţe sau orice alte informaţii care i-ar putea identifica ca şi clienţi ai mei.
7. Eu voi fi îngrijorat când voi constata că clientul meu nu mai beneficiază de relaţia noastră de coaching. Dacă clientul ar putea fi mai bine servit de un alt coach sau de o altă resursă, eu îl voi încuraja pe clientul meu să facă această schimbare.
8. Eu voi evita conflictele dintre interesele mele şi interesele clientului/ţilor meu/mei.
9. De fiecare dată când apare un conflict de interes sau ar putea apărea vreunul, eu voi discuta deschis şi cu onestitate despre toate aspectele cu clientul meu pentru a găsi cea mai bună rezolvare în beneficiul lui.
10. Eu voi dezvălui clientului meu orice compensaţie promisă de la o a terţă parte pe care ar fi posibil să o primesc pentru recomandări sau sfaturi cu privire la persoana sa.
11. Eu voi onora toate contractele/înţelegerile pe care le fac în relaţiile mele de coaching, eu voi prevedea clauze clare care vor putea include confidenţialitatea, raportarea periodică a progresului şi alte aspecte particulare. Eu voi obţine acceptul expres al persoanei aflate în procesul de coaching înainte de a transmite informaţii unei alte persone care mă plăteşte.
12. Eu nu voi da niciunuia dintre clienţii mei sau potenţialilor clienţi, cu bună ştiinţă informaţii sau sfaturi care îmi depăşesc competenţa.
13. Eu voi recunoaşte şi onora eforturile şi contribuţiile celorlalţi.
14. Eu voi menţiona sursele folosite în dezvoltarea propriilor mele materiale de informare.
15. Eu voi folosi datele de contact ale membrilor ACEA (e-mail, numerele de telefon şi mobil, etc.) doar în maniera autorizată de ACEA.

Aveti o intrebare?

+40723166868 Sau apelati formularul de contact.